Vibrasjonmålinger

Måling/vibrasjoner

Ved vibrerende arbeider er vibrasjonsmåling en uunnværlig del av overvåkningsarbeidet. Vibrasjonsmåling gir deg et pålitelig grunnlag for hvordan arbeidene påvirker omgivelsene dine.

Sprengning, peling, spunting, graving og komprimering er vibrasjonsskapende arbeid som kan føre til skader på bygninger og konstruksjoner som ligger inntil, påvirke naturen eller oppfattes som allment forstyrrende. Da entreprenør eller utbygger kan bli holdt ansvarlig for skader som kan oppstå, må man kunne vise til pålitelige målinger. Her kan FORCIT Consulting bidra som en uavhengig og pålitelig tredjepart ovenfor berørte naboer. FORCIT Consultings benytter måleinstrument av seneste teknologi, som overfører måledata automatisk til vår internettbaserte database VipNordic. Databasen er tilgjengelig via internett gjennom brukernavn og passord som et godt verktøy for både utbygger og entreprenør. Systemet sender automatisk SMS eller e-post over satt grense. Alle våre måledata over satt triggernivå presenteres med både svingehastighet, amplitude, akselerasjon og frekvens, noe som gjør det mulig å analysere måledata. Bergcon kan bistå med analyse av måledata ved behov.

Automatisk måling av vibrasjonsskapende arbeid

Gjennom å utføre vibrasjonsmålinger på nærliggende bygninger, konstruksjoner og utstyr, kan vi på FORCIT Consulting sikre at sprengningene ikke overskrider fastsatte grenseverdier eller krav. Ut ifra måleresultat kan vi analysere hvordan sprengsalven har oppført seg og bistå med å justere for neste salve for optimal effekt og sikkerhet.

Også ved peling, spunting, graving og komprimering utføres vibrasjonsmåling på omkringliggende bygninger og konstruksjoner for å sikre at arbeider foregår innenfor grenseverdier. Målingene utføres med automatisert måleutstyr og leses via et nettbasert system. Våre vibrasjonseksperter bistår gjerne med råd og analyse.

Komfortmåling for å bedømme opplevde forstyrrelser

For å måle hvordan mennesker i omgivelsene påvirkes av vibrasjonene fra vei, bane eller byggeplass, kan vi utfører en komfortmåling. Komfortmålingen skjer i nærliggende boliger og virksomheter med formål å måle om vibrasjonsnivået kan oppleves som forstyrrende.

Kontakt oss for mer informasjon for hvordan FORCIT Consulting kan bistå i prosjektet ditt.

KONTAKTINFORMASJON 917 98 660 Send e-post »

Vannprøver

FORCIT Consulting kan hjelpe med å sikre at prosjektet ditt ikke har påvirket vannkvaliteten negativt gjennom å ta vannprøver, som analyseres av et uavhengig laboratorium.

Støymålinger

FORCIT Consulting har kompetanse i støyovervåkning, der vi, avhengig av behov, utfører både kort -og langsiktig måling.