Om nettstedet

Personvernerklæring

FORCIT Consulting forplikter seg til å beskytte alle eksterne interessegruppers integritet. Eksterne interessegrupper er bl.a. kunder, leverandører og arbeidssøkere. Med denne databeskyttelsesbeskrivelsen informerer vi representantene for de eksterne interessegruppene om håndteringen av deres personopplysninger.

Personvernombud

FORCIT Consulting AS, (+47) 917 98 660

Angående databeskyttelse og håndtering av personopplysninger kan du stille spørsmål per e-post:

Hvilke opplysninger som samles inn

  • Kontaktopplysninger
  • Eventuelle andre opplysninger som er vesentlige for virksomheten som personen selv har etterlatt

Hvilket formål opplysningene samles inn for

  • Samarbeid med ulike interessegrupper
  • Opprettholdelse av kundeforhold
  • Rekruttering
  • Annen virksomhet i samsvar med gjeldende lover og forskrifter

Den registrertes rettigheter

  • Registrerte har rett til å få vite hvilke opplysninger som samles inn
  • De som er registrert har rett til å be om retting av opplysningene
  • Den registrerte har rett til å be om at opplysningene slettes

Lagring, beskyttelse og behandling av personopplysninger

Personopplysninger lagres datateknisk beskyttet og opplysningene håndteres kun av personer som trenger opplysningene for å utføre sine arbeidsoppgaver. Vårt personale er opplært til å opptre ansvarsfullt i samsvar med EUs databeskyttelsesdirektiv.

Vi lagrer personopplysningene så lenge det kreves for å oppfylle de ansvar og behov som gjelder for virksomheten som er nevnt i denne beskrivelsen. På forespørsel av den registrerte, og i tilfelle intet annet rettslig grunnlag krever at opplysningene beholdes, kan personopplysningene slettes eller anonymiseres. F.eks. forutsetter regnskapsloven at vi beholder visse opplysninger i lengre tid uavhengig av om de inneholder personopplysninger eller ikke.

Overføring av opplysninger til tredjepart

Ved behov overfører vi personopplysninger til tredjepart etter myndigheters forespørsel, hvoretter vi alltid informerer den registrerte om det er tillatt ifølge loven. I visse tilfeller kan vi bruke en tredjeparts tjenester, som kan kreve overføring av personopplysninger for at tjenesten Forcit Consulting skal levere skal kunne gjennomføres. Forcit Consulting er ansvarlig for at disse tredjepartene håndterer personopplysninger i samsvar med EUs databeskyttelsesdirektiv.

Forespørsel om personopplysninger og sletting av dem

Sletting og overføring av personopplysninger vil kun skje ved personens egen forespørsel gjennom å kontakte post@forcitconsulting.no

Endringer i databeskyttelsesbeskrivelsen

Vi vil melde om større forandringer i databeskyttelseshåndteringen og/eller -beskrivelsen.