Om FORCIT Consulting

Vi ser en tydelig sammenheng mellom bygg- og gruveprosjekters omgivelsespåvirkning og deres lønnsomhet. Med de riktige løsningene, prosessene og kunnskapene kan vi sammen utvikle holdbare samfunn samtidig som vi unngår uønskede følger for våre partnere og tredjeparter.

I over 120 år har vi samarbeidet med entreprenører, bygg- og gruveaktører i forskjellige grunn- og sprengningsprosjekter. Gjennom å dele vår samlede kunnskap hjelper vi partnerne våre til å beskytte mennesker og omgivelser, slik at de kan fokusere fullt og helt på kjernevirksomheten og hverdagen.
Som Nordens ledende spesialister innen omgivelsespåvirkning deltar vi aktivt i utviklingen av sterke og holdbare samfunn i hele regionen. Vi arbeider for at byggherrer og entreprenører effektivt skal kunne møte stadig økte krav om å levere bygg-, infrastruktur- og gruveprosjekter i tide, innenfor budsjett, i samsvar med strenge forskrifter og, framfor alt, på en sikker måte sett i forhold til mennesker og omgivelser.

Våre heldekkende tilbud gjør det mulig å få tilpassede tjenester og pålitelig støtte innenfor eksempel risikoanalyse, før- og etterkontroller, automatisert måling på nett, skadehåndtering og teknisk utdanning. I hvert prosjekt er det en dedikert prosjektleder og spesialister som følger med på at arbeidet foregår sikkert og effektivt, fra start til slutt. Med personlig engasjement, og forståelse for at ingen prosjekter er like, sikrer prosjektlederen at det alltid finnes lokal støtte når det trengs mest.

Som stolte medlemmer av FORCIT Group er vårt mål å alltid levere kvalitet og resultatet som forventes av Nordens ledende eksperter på sprengningsteknikk og omgivelsespåvirkning. Det gjør vi gjennom vårt kompetente og pålitelige nettverk av medarbeidere, som er dedikerte til sikker utvikling og å støtte våre partnere i deres visjoner for samfunnet.

Firmainformasjon

Forcit Consulting er Nordens ledende eksperter innen omgivelsespåvirkning.

Ditt ansvar som byggherre eller entreprenør

Å drive et prosjekt som innbefatter grunn- og sprengningsarbeid innebærer et langvarig ansvar som ikke bare omfatter selve arbeidsstedet, men også omgivelsene. Kravene reguleres i flere ulike rettskilder, deriblant miljølovgivningen. Som byggherre eller entreprenør er du ansvarlig for blant annet støy, vibrasjoner og utslipp som rammer interessenter i nærheten. Du har også plikt til å kjenne dine plikter. Er du usikker på hva de er?

Klar, ferdig, forebygg!

Uansett hvilken fase av prosjektet som involverer grunn- og sprengningsarbeid du er i, er du alltid velkommen til å kontakte oss for en første konsultasjon eller et tilbud.