Firmainformasjon

FORCIT Consulting AS er heleid av OY FORCIT AB, som et finsk firma som arbeider innen kjemisektoren. Virksomheten er delt i tre arbeidsområder: FORCIT Explosives, FORCIT Defence og FORCIT Consulting. FORCIT Explosives betjener den sivile delen av sprengstoffmarkedet og FORCIT Defence produserer forsvarsprodukter. FORCIT Consulting skaper verdi for byggherrer og entreprenører gjennom å tilby målings-, overvåkings-, planleggings- og utdannelsestjenester. Konsernet sysselsetter sammenlagt cirka 360 personer. Omsetningen for året 2018 var cirka 107 millioner euro. For mer informasjon, se www.forcit.com.

FORCIT Consulting er Nordens ledende eksperter på sprengningsteknikk og omgivelsespåvirkning ved bygging og gruvedrift. Vi leverer planlegging, måling, kontroll og utdannelsestjenester for å forbedre produktiviteten samtidig som vi beskytter mennesker og samfunn fra uønskede følger.

Vår virksomhet

Vi på FORCIT Consulting er spesialister innen omgivelsespåvirkning. Det innebærer at vi hjelper virksomhetsutøvere som utfører, eller får utført, arbeid som klassifiseres som miljøforstyrrende til å vedta lovpålagte eller kommersielt motiverte tiltak for å forebygge, hindre eller motvirke skade eller ulempe for menneskers helse og miljø. Vi hjelper ganske enkelt våre kunder til å jobbe effektivt, økonomisk, holdbart og sikkert.

Å håndtere disse spørsmålene krever spesialkunnskap innen bl.a. risikoanalyse, inspeksjon, måleteknikk, sprengteknikk og utdannelse. Dessuten er det viktig å sikre en kontinuerlig kommunikasjon med mennesker som kan påvirkes av arbeidet. Vår jobb består i å gi byggherrer og entreprenører mulighet til å konsentrere seg om kjernevirksomheten, mens vi har kontroll på nærliggende risiko.

Vi har arbeidet med å sikre omgivelsene rundt grunn- og sprengningsarbeid i snart 50 år, og innad i konsernet er det mer enn 120 års erfaring. Det betyr at vi har både kunnskap og ressurser til å fungere som rådgivere til så vel private som offentlige virksomhetsutøvere. Med vår ekspertkunnskap og våre ressurser arbeider vi for sikker utvikling i Finland, Sverige og Norge.

Hos oss jobber du f.eks. som teknisk konsulent, prosjektleder eller spesialist innen vibrasjonsmåling, geoteknikk, akustikk eller sprengningsteknikk. Arbeidsdagene hos oss er varierte og teamfølelsen er sterk. Vi bestreber oss kontinuerlig på å være den beste arbeidsgiveren i bransjen for å tiltrekke oss de beste talentene. Dette fordi vi vet at det kreves engasjerte og kompetente medarbeidere for å skape fornøyde og lojale kunder.

Kvalitets- og miljøpolicy

FORCIT Consulting skal:

  • gjennom nær kontakt med kunden oppfylle og overgå alle behov og forventninger med hensyn til omgivelsespåvirkning gjennom å følge nødvendige lover og forskrifter for virksomheten.
  • gjennom utvikling av fjernstyrte tjenester for miljøovervåking kombinere et aktivt kommersielt miljøarbeid med miljøvennlige arbeidsmåter.
  • gjennom å legge vekt på miljømessige fordeler ved å leie inn FORCIT Consulting drive utviklingen i bransjen vår mot en mer miljøvennlig arbeidsmåte.