Firmainformasjon

Pålitelige i alle våre oppgaver

Ivrige etter å oppnå resultater

Sammen for framgang

FORCIT Consulting AS er heleid av OY FORCIT AB, som er et finsk firma som arbeider innen kjemisektoren. Virksomheten er delt i tre arbeidsområder: FORCIT Explosives, FORCIT Defence og FORCIT Consulting. FORCIT Explosives betjener den sivile delen av sprengstoffmarkedet og FORCIT Defence produserer forsvarsprodukter. FORCIT Consulting skaper verdier for byggherrer og entreprenører gjennom å tilby tjenester innen miljømålinger og monitorering, dokumentasjon, skadebehandling, borhullsmålinger og kurs. Konsernet sysselsetter sammenlagt cirka 520 personer. Omsetningen for året 2022 var cirka 220 millioner euro. For mer informasjon, se www.forcit.com.

FORCIT Consulting er Nordens ledende eksperter på monitorering og dokumentasjon av miljø og omgivelsespåvirkning ved bygg og anleggsprosjekter, knuseverk og gruvedrift. Vi leverer planlegging, måling, kontroll og kurs for å forbedre produktiviteten samtidig som vi beskytter mennesker, miljø og samfunn fra uønskede følger.

Vår virksomhet

Vi i FORCIT Consulting er spesialister innen omgivelsespåvirkning. Det innebærer at vi hjelper virksomhetsutøvere som utfører, eller får utført, arbeid som klassifiseres som miljøforstyrrende til å vedta lovpålagte eller kommersielt motiverte tiltak for å forebygge, hindre eller motvirke skade eller ulempe for menneskers helse og miljø. Vi hjelper ganske enkelt våre kunder til å jobbe effektivt, økonomisk, holdbart og sikkert.

Å håndtere disse spørsmålene krever spesialkunnskap innen bl.a. risikoanalyse, inspeksjon, måleteknikk, sprengteknikk og skadehåndtering. Dessuten er det viktig å sikre en kontinuerlig kommunikasjon med mennesker som kan påvirkes av arbeidet. Vår jobb består i å gi byggherrer og entreprenører mulighet til å konsentrere seg om kjernevirksomheten, mens vi har kontroll på nærliggende risiko.

Vi har arbeidet med å sikre omgivelsene rundt grunn- og sprengningsarbeid i snart 50 år, og innad i konsernet er det 130 års erfaring. Det betyr at vi har både kunnskap og ressurser til å fungere som rådgivere til både private og offentlige virksomhetsutøvere. Med vår ekspertkunnskap og våre ressurser arbeider vi for sikker utvikling i Finland, Sverige og Norge.

Hos oss jobber du f.eks. som teknisk konsulent, prosjektleder eller spesialist innen vibrasjonsmåling, geoteknikk, akustikk, skadetakst eller sprengningsteknikk. Arbeidsdagene hos oss er varierte og teamfølelsen er sterk. Vi bestreber oss kontinuerlig på å være den beste arbeidsgiveren i bransjen for å tiltrekke oss de beste talentene. Dette fordi vi vet at det kreves engasjerte og kompetente medarbeidere for å skape fornøyde og lojale kunder.

Kvalitets- og miljøpolicy

FORCIT Consulting skal:

  • Ha nær kontakt med kunden og rådgi og oppfylle alle behov relatert til omgivelsespåvirkning gjennom å følge nødvendige lover og forskrifter.
  • Gjennom utvikling av fjernstyrte tjenester for miljøovervåking kombinere et aktivt kommersielt miljøarbeid med miljøvennlige arbeidsmåter.
  • Gi våre kunder miljømessige fordeler ved å leie inn FORCIT Consulting og samtidig drive utviklingen i bransjen mot en mer miljøvennlig arbeidsmåte.