Støymålinger

Ved alle typer anleggsarbeid vil det oppstå støy. Støy er et økende problem i forbindelse med bygge- og anleggsprosjekter, spesielt i byer og tettbygde strøk. Pigging, spunting, peling, sprengning, opplasting av lastebiler, motorstøy fra anleggsmaskiner ol.

Ved å overvåke støy kan man finne ut om arbeidene er innenfor satte grenser for støy, samt at de periodene de kan støye blir overholdt. FORCIT Consulting har kompetanse i støyovervåkning, der vi, avhengig av behov, utfører både kort -og langsiktig måling. Kortsiktige målinger kan gjøres på spesielt bråkete eller spot tester, mens langvarig måling overvåker støy under hele perioden mens du sikrer en tredjepart. For ytterligere analyse og rådgivning av støyproblematik, har vi samarbeidspartnere på dette.

Luftsjokk

Vi kan måle denne trykkbølgen ved hjelp av en luftsjokkmåler og sammen med vibrasjonsmåler på huset få gode data over påvirkningen.

Vibrasjonsmålinger

Gjennom å utføre vibrasjonsmålinger på nærliggende bygninger, konstruksjoner og utstyr, kan vi på FORCIT Consulting sikre at sprengningene ikke overskrider fastsatte grenseverdier eller krav.