Skadehåndtering

Underveis i anleggsprosessen vil naboer bli berørt av de vibrerende arbeidene. Dette kan medføre at huseiere og naboer vil klage inn mulige oppståtte skader. Ved innmelding om oppståtte skader kan vi tilby en profesjonell og uavhengig vurdering av skadene, sett opp imot registrert dokumentasjon og anleggsarbeidene i sin helhet. Vår oppgave i denne type skadesaker vil være å finne om det er en årsakssammenheng mellom anleggsarbeidene og huseiernes påviste skader.

God dokumentasjon i forkant av og under anleggsarbeidene, som besiktigelse, setningsnivellement, poretrykksmålinger og rystelsesmålinger, er et viktig og godt underlag for vurdering av om påståtte skader kan relateres til arbeidene. Våre skadetakstmenn har ekspertkompetanse innen hvordan vibrasjoner og andre faktorer kan påvirke omkringliggende bygninger og konstruksjoner. Noe som krever kompetanse utover ordinær skadetakst.

Vi tilbyr også taksering av eventuelle skader, samt prosjektoppfølging og anbud i gjenoppbyggingsfasen.

Vi har erfaring i forsikringstaksering med flere selskaper, og vi bistår andre takstingeniører/forsikringsselskaper ved behov, spesielt når det kommer til sprengningsteknikk og skader relatert til rystelser.

KONTAKTINFORMASJON 917 98 660 Send e-post »

Risikoanalyse

FORCIT Consulting kan identifisere potensielle risikoer og bistå entreprenøren med hvordan man best kan hensynta eller minimere de.

Vibrasjonsmålinger

Gjennom å utføre vibrasjonsmålinger på nærliggende bygninger, konstruksjoner og utstyr, kan vi på FORCIT Consulting sikre at sprengningene ikke overskrider fastsatte grenseverdier eller krav.