KONTAKTINFORMASJON

Sentralbord: 917 98 660, post@forcitconsulting.no
Booking besiktigelse: 99 15 00 60, besiktigelse@forcitconsulting.no

Kontaktpersoner

Karsten Haukås
Daglig Leder
Ann Kathrin Malmo
Kontorleder & Oppdragsleder
Anders Walseth
Skadetakstmann & Oppdragsleder
Espen Støverud
Skadetakstmann & Oppdragsleder
Are Granheim
Seniorkonsulent Måleteknikk & Oppdragsleder
Martin Haga Jensen
Konsulent

Kontor