Hvorfor Forcit Consulting?

Den som innleder eller driver grunn- og sprengningsarbeid har en ansvarsfull stilling. Som byggherre eller entreprenør kan det være en utfordring å håndtere kravet til spesialistkunnskap og å håndtere omgivelsespåvirkning som følge av lover og regler på området. Arbeidet utføres normalt også under høye krav til tidsplanlegging, kvalitet og kostnadseffektivitet. Følgene av å bomme på noe kan bli dyre og i verste fall svært alvorlige. Vi gjør det lettere for aktører innen bygg å kunne fokusere på kjernevirksomheten og hverdagen. Omgivelsespåvirkning, det kan vi. Så hvorfor leie inn FORCIT Consulting? For å slippe etterpåklokskap.

Vi tar oss av alt innen omgivelsespåvirkning og hjelper partnerne våre med deres visjoner for samfunnet.

X

Én partener hele veien

Hvis du leier oss inn, får du en fleksibel og lydhør partner som tar seg av alt som har å gjøre med omgivelsespåvirkning. Vi kan grunn- og sprengningsarbeid og vet hvordan man best forebygger problemer som kan oppstå på sikt. Hvis du vil, kan vi ta oss av all kommunikasjon med tredjepart for deg.

Kontakt oss, så forteller vi mer >>

X

Trygghet i gore og onde dager

Vi passer på at du følger lovene og forskriftene som regulerer ansvaret du har for nærmiljøet. På den måten unngår du både dyr skadeerstatning og badwill. Hvis du leier inn Forcit Consulting, kan du også være sikker på å få støtte av vårt pålitelige nettverk av medarbeidere om du har behov.

Kontakt oss, så forteller vi mer >>

X

Bedre projektøkonomi

Våre risikoanalyser, dybdegående utredninger og kontrollplaner hjelper deg til å legge et prosjektbudsjett som holder. Gjennom vår forståelse av grunn- og sprengningsarbeid, og gjennom å plassere riktig person på riktig sted, bidrar vi til å spare på oppdragsgiverens ressurser.

Kontakt oss, så forteller vi mer >>

X

Kompetanse som fører til framgang for våre partnere

Som kunde hos oss vil du få best mulig tilskudd av kompetanse. Derfor passer vi godt på vårt renommé som arbeidsgiver og sørger for at alle våre medarbeidere har kunnskap som ligger i framkant.

Kontakt oss, så forteller vi mer >>

Ditt ansvar som byggherre eller entreprenør

Å drive et prosjekt som innbefatter grunn- og sprengningsarbeid innebærer et langvarig ansvar som ikke bare omfatter selve arbeidsstedet, men også omgivelsene. Kravene reguleres i flere ulike rettskilder, deriblant miljølovgivningen. Som byggherre eller entreprenør er du ansvarlig for blant annet støy, vibrasjoner og utslipp som rammer interessenter i nærheten. Du har også plikt til å kjenne dine plikter. Er du usikker på hva de er?

Klar, ferdig, forebygg!

Uansett hvilken fase av prosjektet som involverer grunn- og sprengningsarbeid du er i, er du alltid velkommen til å kontakte oss for en første konsultasjon eller et tilbud.