Luftsjokk

Ved sprenging oppstår det en trykkbølge som kan påvirke og forsterke vibrasjoner på for eksempel et hus. Særlig ved tunnelsprenging vil trykkbølgen kanaliseres og bli veldig merkbar. Også over lengre avstander. Vi kan måle denne trykkbølgen ved hjelp av en luftsjokkmåler og sammen med vibrasjonsmåler på huset få gode data over påvirkningen.

KONTAKTINFORMASJON 917 98 660 Send e-post »

Vibrasjonsmålinger

Gjennom å utføre vibrasjonsmålinger på nærliggende bygninger, konstruksjoner og utstyr, kan vi på FORCIT Consulting sikre at sprengningene ikke overskrider fastsatte grenseverdier eller krav.

Støyoveråkning

Forcit Consulting har kompetanse i støyovervåkning, der vi, avhengig av behov, utfører både kort -og langsiktig måling.