Prøvetaking av vann

Grunn- og sprengningsarbeid kan ha innvirkning på lokalt vannopptak. Plutselig kan vannet ta en annen vei i brønnen, eller så kan rør sprekke og føre til dårligere vannkvalitet. Når du skal grave eller sprenge i nærheten av en vannkilde trenger du derfor å ta vannprøver for å forsikre deg om at arbeidet ikke har en skadelig miljøpåvirkning.

FORCIT Consulting kan hjelpe med å sikre at prosjektet ditt ikke har påvirket vannkvaliteten negativt gjennom å ta vannprøver, som analyseres av et uavhengig laboratorium.

Uavhengige analyser av private brønner

Hvis grunn- eller sprengningsarbeidet skjer i nærheten av en privat brønn eller et vannopptak undersøker vi vannets kvalitet før og etter. Vi tar en prøve før grunnarbeidet og en oppfølgingsprøve etter for å se om det har skjedd noen endringer i kvalitet. Vannprøvene tar vi fra kran og lar siden et uavhengig laboratorium utføre to ulike analyser: en kjemisk og en bakteriell. Den kjemiske analysen måler innholdet av ioner og metaller som kan påvirke vannkvaliteten, mens den bakterielle viser innholdet av eventuelle skadelige mikroorganismer.

Støyoveråkning

FORCIT Consulting har kompetanse i støyovervåkning, der vi, avhengig av behov, utfører både kort -og langsiktig måling. 

Risikoanalyse

FORCIT Consulting kan identifisere potensielle risikoer og bistå entreprenøren med hvordan man best kan hensynta eller minimere de.