Kurs og utdanning

Gjennom våre søsterselskap i Sverige og Finland kan vi tilby kurs og utdanning, innen bl.a. berg- og sprengningsteknikk. De gjennomfører flere ulike kurs for bergsprengere og bergborere, men også kurs tilpasset kundenes behov. De hjelper deg gjerne med å planlegge kurset, enten opplæringsbehovene er relatert til arbeidssikkerhet, sprengningsteknologi, miljøpåvirkning, lovgivning eller andre temaer i bergindustrien.

KONTAKTINFORMASJON 917 98 660 Send e-post »

Risikoanalyse

FORCIT Consulting kan identifisere potensielle risikoer og bistå entreprenøren med hvordan man best kan hensynta eller minimere de.

Luftsjokk

Vi kan måle denne trykkbølgen ved hjelp av en luftsjokkmåler og sammen med vibrasjonsmåler på huset få gode data over påvirkningen.