Bærekraftsrapport 2023

Året 2023 var begivenhetsrikt sett fra FORCIT Group sitt perspektiv når det gjelder bærekraftsarbeidet. Vi gjorde investeringer for å redusere vårt karbonavtrykk i samsvar med det tidligere utarbeidede veikartet. I tillegg introduserte vi programvare for miljødatainnsamling og -styring, samt utslippsberegning. Grønne verdier var også i sentrum for FoU-prosjekter. 

I tillegg til tekniske forbedringer, gjennomførte vi også omfattende revisjoner av våre leverandørers bærekraftsforhold og lanserte praksiser for å vurdere den sosiale innvirkningen av forsyningskjedene. Alt i alt gjenspeiles bærekraften mer og mer konkret og omfattende i selskapets handlinger. 

Midt i alt det nye har vi klart å opprettholde et godt nivå av arbeidsmiljø og eksplosivsikkerhet, noe som er det viktigste for oss. 

Les bærekraftsrapport 2023 for Forcit Group!