– Jo tidligere vi er inne, desto færre klager vil det komme

Anleggsarbeider gjør at det rister i nærliggende hus, knapt merkbart for noen og til stor bekymring for andre. En nabo begynner å inspisere nærmere, og finner en sprekk. Så meldes den inn. Men naboen kan ha gått rett forbi den samme sprekken lenge.

Anders Walseth i Forcit Consulting AS forklarer:

– Den sprekken kan ha oppstått nå, men den kan også være gammel. Finnes det ikke dokumentasjon, blir det fort en diskusjon mellom huseier og utbygger/entreprenør. Det kan også bli mer utfordrende for oss å skrive en skaderapport, som gjør at hele prosessen fordyrer seg, sier han.

Walseth er skadetakstmann, og understreker verdien av blant annet forhåndsbesiktigelse og vibrasjonsmålinger for hans vurderinger. Det er viktig at man vet, og ikke gjetter. Dokumentasjon er derfor viktig ved alle typer vibrerende arbeider.

– Det vil kunne oppstå bekymringer og skadehenvendelser fra naboer. Da er det viktig med god dokumentasjon av naboeiendommene. Vi får henvendelser hver uke, og det kan jo skje ting, understreker han.

Det blir sannsynligvis billigere i det lange løp å ta kostnadene med besiktigelse og vibrasjonsmåling, enn å diskutere med naboene underveis og i ettertid.

– Vi skal være en uavhengig part som ivaretar alles interesser. Både de som utfører grunnarbeid, og berørte naboer. En trygghet for alle, sier Walseth.

«Det vil kunne oppstå bekymringer og skadehenvendelser fra naboer. Da er det viktig med god dokumentasjon av naboeiendommene»

Kartlegging

Vibrasjoner fra anleggsarbeider kan oppleves ubehagelige, og de kan ikke minst forårsake skader. Som utførende må du ha kontroll på hvordan arbeidene påvirker dine omgivelser.

Du får en klar gevinst gjennom å dokumentere, måle og analysere.

– Jo tidligere vi er inne, desto færre klager vil det komme, tror Walseth.

For kommer han og hans kollegaer inn i startfasen, kan de bistå med å kartlegge og vurdere aktuelt omfang for dokumentasjon av nabobebyggelse. Utførelse og leveranse av uavhengig dokumentasjon er ekspertisen til Forcit Consulting.

Økonomisk ansvar

Av og til kan forhold eller skader oppstå, selv om vibrasjoner er under grenseverdiene som er satt. Da man som utførende part kan bli stilt til økonomisk ansvar sier det seg selv at det er risikabelt å sette i gang sprenging og annet anleggsarbeid uten å måle, uten å dokumentere, og uten å vite.

Om Forcit Consulting er involvert, kan forholdene enklere forklares og dokumenteres. For de måler, og de dokumenterer. Det er ytterst sjelden at saker går så langt at de ender opp i rettssystemet.

– Det er helt greit å ha eget utstyr, måle og ta egne bilder. Spørsmålet er hvordan det slår ut i en eventuell rettsak, legger han imidlertid til, og trekker derfor frem fordelen med å bruke en uavhengig part som Forcit Consulting.

Detektiv-virksomhet

Om det oppstår en tvist blir ofte Forcit Consulting koblet inn. Som skadetakstmann har Walseth vært involvert i skadesaker der det ikke foreligger noen dokumentasjon. Da sier det seg selv at det kan bli vanskeligere og mer tidkrevende å trekke en konklusjon, dersom skadene ikke skyldes åpenbart naturlige årsaker.

Mye vil da måtte basere seg på sannsynlighet og erfaringer, fremfor harde fakta.

– Da vil jeg se på helheten i prosjektet. Rett og slett være detektiv, og finne ut av hva slags utstyr som har blitt benyttet, hva som har blitt gjort og så videre. Man må bruke erfaringer fra tilsvarende saker for å komme så nært sannheten som mulig, sier han.

«Det er helt greit å ha eget utstyr, måle og ta egne bilder. Spørsmålet er hvordan det slår ut i en eventuell rettsak»