– Jo tidligere vi er inne, desto færre klager vil det komme

Anleggsarbeider gjør at det rister i nærliggende hus, knapt merkbart for noen og til stor bekymring for andre. En nabo begynner å inspisere nærmere, og finner en sprekk. Så meldes den inn. Men naboen kan ha gått rett forbi den samme sprekken lenge.

Anders Walseth i Forcit Consulting AS forklarer:

– Den sprekken kan ha oppstått nå, men den kan også være gammel. Finnes det ikke dokumentasjon, blir det fort en diskusjon mellom huseier og utbygger/entreprenør. Det kan også bli mer utfordrende for oss å skrive en skaderapport, som gjør at hele prosessen fordyrer seg, sier han.

Walseth er skadetakstmann, og understreker verdien av blant annet forhåndsbesiktigelse og vibrasjonsmålinger for hans vurderinger. Det er viktig at man vet, og ikke gjetter. Dokumentasjon er derfor viktig ved alle typer vibrerende arbeider.

– Det vil kunne oppstå bekymringer og skadehenvendelser fra naboer. Da er det viktig med god dokumentasjon av naboeiendommene. Vi får henvendelser hver uke, og det kan jo skje ting, understreker han.

Det blir sannsynligvis billigere i det lange løp å ta kostnadene med besiktigelse og vibrasjonsmåling, enn å diskutere med naboene underveis og i ettertid.

– Vi skal være en uavhengig part som ivaretar alles interesser. Både de som utfører grunnarbeid, og berørte naboer. En trygghet for alle, sier Walseth.

«Det vil kunne oppstå bekymringer og skadehenvendelser fra naboer. Da er det viktig med god dokumentasjon av naboeiendommene»

Les mer her >>