Derfor bør du utføre vibrasjonsmålinger ved alt anleggsarbeid

Trodde du at det kun er behov for vibrasjonsmålinger ved sprenging? Det er på ingen måte tilfelle.

– Vår erfaring er at det er et like stort behov for dokumentasjon av vibrasjoner der det ikke skal sprenges, sier Anders Walseth. Han er fagleder skade i Forcit Consulting AS (tidligere Bergcon AS).

For et hus som står på fjell vil vibrasjonene i all hovedsak komme direkte vertikalt opp gjennom grunnmuren. Det tåler derfor mer enn et hus på bløt leire ved vanlig anleggsarbeid, hvor vibrasjonene treffer bygninger mer horisontalt (som kan være mer skadelig!).

Walseth poengterer derfor hvor viktig det er med kartlegging av grunnen og omgivelsene.

– Klart, står huset fundamentert på fjell, og du skal spunte og grave hundre meter unna, er det ikke så farlig. Men hvordan vet du at den eneboligen står på fjell, spør han?

Her kan en besiktigelse utført i forkant av anleggsarbeidene være med på å innhente nødvendige opplysninger.

 

Les mer her >>