Besiktigelse av tunneler

Vi foretar også besiktigelse av tunneler når det skal gjennomføres arbeider i eller nær installasjoner som krever kontroll på rystelser.