KONTAKTINFORMASJON

Sentralbord: 917 98 660, post@forcitconsulting.no
Booking besiktigelse: 99 15 00 60, besiktigelse@forcitconsulting.no

Kontaktpersoner

Ann Kathrin Malmo
Kontorleder/oppdragsleder
Anders Walseth
Skadetakstmann/oppdragsleder
Espen Støverud
Skadetakstmann/oppdragsleder
Are Granheim
Seniorkonsulent måleteknikk/oppdragsleder

Kontor

 

Skjetten

Kaptein Koss’ Vei 10
2013
Skjetten